top of page

KANDIDATUUR VOORZITTERSCHAP BOIC

“If my mind can conceive it, if my heart can believe it--then I can achieve it.”

Muhammad Ali

Olympic Torch

Beste sportliefhebber,


Op 10 september zullen de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter van het BOIC plaatsvinden. Enkele weken geleden heb ik hiervoor mijn kandidatuur ingediend. 

De voorbije weken heb ik met veel mensen in de topsportwereld gesproken. Het was leuk om zoveel kennis, ervaring en professionaliteit tegen te komen. Daarmee heb ik doelen en plannen uitgewerkt die ik samen met het BOIC zou willen bereiken en uitvoeren als ik tot voorzitter word verkozen. 

Doel:

Wat is mijn doel?

 • Ik wil dat we stap voor stap evolueren naar een topsportland met als doel samen op termijn 1 medaille per miljoen inwoners op de Olympische Spelen te halen. Voor België komt dat dus neer op 11 medailles.

 • Door het professionele werk van velen stijgen de Belgische topsportprestatie indexen de laatste jaren sterk. Die stijging moeten we verder zetten of zelfs versnellen.

 • Ik zal de atleten centraal zetten en hen ondersteunen om hun Olympische droom te realiseren. 

 • Ik zal de Olympische waarden respecteren en verspreiden.

Plan:

Hoe gaan we dat aanpakken? 

 • Samenwerking en communicatie: Op veel plaatsen werken atleten, trainers, federaties en gemeenschappen al zeer professioneel, maar vaak zitten ze ook met dezelfde uitdagingen. Het BOIC moet de communicatie en samenwerking tussen al deze partijen ondersteunen. Het BOIC is ook in de beste positie om de know-how van de successen die we al hebben te helpen verspreiden naar andere federaties, sporten en atleten. Dit vraagt een constante inspanning en attitude van ons allemaal. 

 • Meer topsportprojecten: Op de vorige Olympische Spelen hebben we gezien dat er al een aantal fantastische topsportprojecten zijn gerealiseerd. Die moeten we verder zetten, maar we moeten er nog meer opzetten: in grote sporten en in ploegsporten, maar ook in kleinere sporten. We mogen echter niet de fout maken onze focus te verliezen. Daarom geven we niet iedereen een beetje, maar ondersteunen we goed onderbouwde projecten met een grote kans op slagen (lees: medailles halen of de Olympische waarden uitdragen).

 • Meer geld: Dat laatste kunnen we natuurlijk alleen doen als we de nodige fondsen hebben. Ik wil in 5 jaar tijd de jaarlijkse hoeveelheid middelen voor zulke projecten met ten minste 10 miljoen Euro verhogen, niet door het geld van andere organisaties (gemeenschappen, federaties of clubs) af te nemen, maar door de totale pot voor topsport te verhogen. Daarbij moet er binnen het BOIC veel meer geld naar topsport gaan.

 • ROI aan bedrijven: Dat extra geld wil ik vooral in de bedrijfswereld halen, niet via de normale sponsoring maar door te kijken hoe we die bedrijven een echte ‘return on investment’ kunnen aanbieden. Dit is een uitdaging, maar ik zie mogelijkheden.

 • Efficiënt gebruik van wat we hebben: We hebben topmensen in ons land, bijvoorbeeld toptrainers, topsportmanagers en ex-topatleten. We zijn een klein land en moeten er daarom voor zorgen dat we hun kennis en ervaring continu gebruiken. We kunnen ons niet veroorloven om talent links te laten liggen. 

 • Topsportcultuur: We kunnen veel mooie projecten hebben, maar als we niet de juiste mentaliteit hebben, dan zullen we niet succesvol zijn. Echte topsportmentaliteit heb ik al op verschillende plaatsen gezien, maar we moeten dit verruimen. Als we van onze atleten topprestaties verwachten, moeten wij zelf ook een topsportmentaliteit hebben.

 • Good governance: In veel federaties heeft men grote stappen vooruit gezet qua ‘good governance’. Ik wil dit verder ondersteunen en het BOIC moet op dit gebied het goede voorbeeld geven.

 • Paralympic team: Ik wil een goede samenwerking met het Paralympic Team omdat we dezelfde uitdagingen hebben en elkaar sterker kunnen maken.

 • Voeling met de atleten en federaties: Ten laatste wil ik niet in een ivoren toren zitten, noch heb ik persoonlijke ambities voor het IOC. Ik wil het BOIC dichter bij de sporters en federaties brengen. Ik zal naar competities en trainingen in verschillende sporten gaan om de atleten aan te moedigen. Ik wil ook vergaderingen met en tussen federaties organiseren om te kijken hoe we samen vooruit kunnen gaan. 


Profiel:


De laatste vraag is nu of ik de persoon ben die deze doelen kan bereiken en deze plannen kan uitvoeren. Ik heb tot nu toe in mijn leven drie belangrijke uitdagingen gehad. Ik wil er graag iets over vertellen.

 • Sport: Na een voetblessure tijdens het turnen, startte ik op mijn zeventiende met judo. Ik was niet het grootste talent, maar door gedreven te trainen behaalde ik brons op de Olympische Spelen van Barcelona. In Sydney greep ik net naast het brons. Ik heb gewonnen en verloren, kwalificaties voor de Spelen gehaald, maar ook op het randje gemist. Ik heb zware kwetsuren gehad en enorm op mijn gewicht moeten letten. Topsport kunnen doen was fantastisch, maar het was ook soms ploeteren. Dat heb ik aan den lijve ondervonden.

 • Studies: Tijdens mijn topsportcarrière heb ik het diploma van burgerlijk ingenieur computerwetenschappen behaald.

 • Bedrijf: In 2014 richtten mijn partner Eric Lafortune en ik het softwarebedrijf Guardsquare op. Ik nam als CEO het management in handen. We groeiden dadelijk snel met de grootste bedrijven in de wereld als klant. We bouwden een sterk team, verkochten onze software in meer dan 75 landen en waren winstgevend. Langzaam maar zeker werden we de wereldleider in onze technologie. In 2018 waren we het snelst groeiende technologiebedrijf in België met een groei van 4700% in drie jaar. In 2019 werd ik ICT Woman of the Year. Eind 2019 gaf ik het roer door aan mijn collega’s. Ik hoop dat ik de ambitie, de drive en het enthousiasme van een start-up/scale-up kan meenemen naar het BOIC.

Ik denk dat ik de juiste persoon ben om voorzitter van het BOIC te worden, omdat het BOIC gigantische uitdagingen heeft de volgende jaren. Ik heb een medaille behaald op de Olympische Spelen en tot mijn zesendertigste vol passie topsport beoefend. Ik behoorde tot een succesvol judoteam. Ik heb ook bewezen dat ik een organisatie die groter is dan het BOIC in een korte tijd vanaf nul kan opbouwen en leiden. Sinds een jaar ben ik weer lid van de topsportcommissie in het judo. Daardoor heb ik opnieuw voeling gekregen met het huidige topsportklimaat. Iedereen die me kent, weet dat ik een harde werker ben. Ik zal deze job daarbij voltijds uitvoeren. 

Ten laatste, gender gelijkwaardigheid is een hot item de laatste dagen. Het wordt ook tijd dat er meer topfuncties in de sport naar vrouwen gaan. Hiervoor werden al acties ondernomen door het IOC en BOIC. Nu is het moment om aan de wereld te tonen dat we dit serieus nemen.

Mijn vorige ervaringen zullen me zeker helpen als nieuwe voorzitter, maar we zullen ook een hoop hindernissen moeten nemen. Ik zal jullie hulp en feedback hard nodig hebben, maar ik geloof dat we het samen kunnen en wil er helemaal voor gaan. Ik dank jullie van harte voor jullie steun!

Sportieve groeten,


Heidi Rakels

Nederlands   Français   Deutsch   English

Sunrise on Matterhorn from Riffelsee

"Will it be easy? Nope.
Worth it? Absolutely!"

bottom of page