top of page
  • heidi5919

Kandidaat voorzitter van het Belgisch Olympische en Interfederaal Comité (BOIC)

Op 8 juli 2021 heb ik me kandidaat gesteld om voorzitter te worden van het BOIC. Op 10 september vonden de verkiezingen plaats. Ik ben het helaas niet geworden. Voormalig tafeltennisser Jean-Michel Saive is de nieuwe voorzitter. Hieronder vind je de links naar mijn programma:


Nederlands, Français, Deutsch, English


63 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page