On the Phone_edited.jpg

GUARDSQUARE

In 2014 startten mijn partner, Eric Lafortune, en ik het bedrijf Guardsquare om mobiele apps te beschermen tegen aanvallen van hackers. Eric focuste zich als CTO volledig op de technische kant en ik nam als CEO het management in handen. We groeiden dadelijk snel met grote klanten over de hele wereld.


Dit wekte de interesse van Jurgen Ingels die eind 2014 investeerde in Guardsquare en zijn businesservaring met ons deelde. We bouwden een sterk team, verkochten onze software in meer dan 75 landen en waren winstgevend. Langzaam maar zeker werden we de wereldleider in onze technologie door meer dan 4 miljard gebruikers te beschermen. Eind 2018 investeerde Battery Ventures in het bedrijf om nog verder te groeien.

Eric en ik hadden gedurende jaren hard gewerkt. Eind 2019 trok ik me terug uit het management en bestuur van Guardsquare. Nu doe ik het rustiger aan, maar ik help wel andere start-ups door mijn ervaring met hen te delen.

--------------------​

En 2014, mon partenaire Eric Lafortune et moi avons lancé Guardsquare avec la mission de protéger les applications mobiles contre des cyberattaques. Eric, en tant que CTO, s'est concentré entièrement sur l'aspect technique et moi, en tant que CEO, je me suis occupée du management. Nous nous sommes développés rapidement grâce à des clients importants partout dans le monde.


Notre succès a suscité l'intérêt de Jurgen Ingels qui a investi dans Guardsquare fin 2014 et a partagé  son expérience professionnelle avec nous. Nous avons constitué une équipe solide, vendu notre logiciel dans plus de 75 pays et avons été rentables. Lentement mais sûrement, nous sommes devenus le leader mondial de notre technologie en protégeant plus de 4 milliards d'utilisateurs. Fin 2018, Battery Ventures a investi dans l'entreprise afin qu’elle puisse continuer à se développer.


Eric et moi avions travaillé durement pendant des années. Fin 2019, j'ai pris ma retraite de la direction et du conseil d'administration de Guardsquare. Aujourd’hui, je continue à travailler dans le même domaine, mais à mon rythme. Je partage mon expérience avec des fondateurs d'autres start-ups.

 

PRIJZEN

Als start-up en scale-up werden we bekroond met verschillende prijzen, bijvoorbeeld het snelst groeiende Belgische technologiebedrijf in 2018. We werden ook ontvangen bij koning Filip en deden mee aan koninklijke staatsbezoeken in Indië en Zuid-Korea.

Prijs3.jpg

EY SCALE-UP OF THE YEAR

Brussel, 2019

DATANEWS ICT WOMEN OF THE YEAR

Brussel, 2019

Prijs2.jpg
Prijs4.jpg

DELOITTE FAST 50

Brussel, 2018

Prijs5.jpg

BVA AWARD

Brussel, 2019

INNOVATE FINANCE PITCH 360 AWARD

Londen, 2017

Prijs1.jpg
GuardsquareDeloitteklein.jpeg

DELOITTE RISING STAR AWARD

Brussel, 2016

 
Globalization concept_edited.jpg

Steve Jobs

"Quality is the best business plan"